Anna-Karin Agvald, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, känner till en handfull händelser där patienter som besökt vården inte berättat att de haft misstänkta symtom på covid-19. Detta trots att de blivit tillfrågade om det flera gånger.

– Varför man gör det är lite oklart. Det kan finnas patienter som helt enkelt inte förstår, alltså att de inte förmår förmedla vad de borde.

Men hon känner till ett ärende där en patient inte berättat om symtom för att inte missa sin inbokade läkartid.

– Vi hade åtminstone ett fall där patienten tyckte att hen hade så mycket besvär att den ville komma in. Patienten tyckte: »Jag måste gå på det här besöket, det är så viktigt«.

Enligt Anna-Karin Agvald finns exempel från både primärvården och från sjukhusen. Samtidigt är det svårt att säga exakt hur stort problemet är, men Anna-Karin Agvald pekar på att det sannolikt är lite mindre nu jämfört med i våras eftersom antalet fall av covid-19 gått ner.

Anna-Karin Agvald menar att det stora problemet med att patienter inte uppger symtom är risken att sprida smitta vidare, både till andra patienter och till vårdpersonalen.

– Vi har haft fall där det troligen gått till på det viset. Patienten sa inte att den hade symtom, men sedan visar det sig att patienten har jättemycket symtom i mottagningsrummet. Och doktorn, som inte klätt på sig någon skyddsutrustning, blir sedan sjuk efter några dagar. Vi kan inte svära på att det var därifrån, men mycket pekar åt det hållet.

Hur ska man komma åt det här problemet?

– Jag tror att det handlar om att igen lyfta budskapet och medvetandegöra allmänheten på att man stannar hemma om man är sjuk. Vill man verkligen gå på sitt bokade besök ändå så kan man i alla fall ringa mottagningen och diskutera. Då kan kanske personalen åtminstone ha skyddsutrustning på sig. Ta diskussionen i stället för att mörka.