– Att ständigt vara uppdaterad om covid-19 är avgörande för att vi som arbetar inom hälso- och sjukvården ska kunna säkerställa diagnos och ge bästa möjliga vård och behandling, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska läkaresällskapet (SLS) i ett pressmeddelande.

Läkaresällskapet arrangerar tillsammans med sina vetenskapliga sektioner det två dagar långa mötet »State of the Art Covid-19«. Mötet är webbaserat och går av stapeln den 15-16 december 2020.  Det vänder sig inte enbart till läkare, utan även till övriga professioner inom hälso- och sjukvården.

– Vi såg tidigt ett stort behov av att samlas till digitala möten och ställde om hela SLS programverksamhet för kunskap- och erfarenhetsutbyten över specialitetsgränserna. Nu vill vi samlas över professionsgränserna för att summera vad vi vet, säger Tobias Alfvén.

Enligt SLS blir det vetenskapliga seminarier med inbjudna föreläsare som arbetar i frontlinjen i kampen mot viruset. På programmet finns både nationella och internationella ledande forskare och klinisk verksamma läkare.

Lars-Magnus Andersson, som är ordförande i Svenska infektionsläkarföreningen, leder arbetet med att utforma programmets vetenskapliga innehåll. Han påpekar att det pågår intensiv forskning om covid-19, och att nya kunskaper ständigt tillkommer. Under mötet kommer det ges möjlighet för svenska forskargrupper att presentera egna forsknings- och utvecklingsprojekt. Anmälan och möjlighet att skicka in abstrakt öppnar i mitten av oktober.