Enligt en stämningsansökan kräver Läkarförbundet att Arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedandet av läkaren, som också är fackligt förtroendevald. Enligt förbundet saknas saklig grund för avsked. Förbundet menar att arbetsgivaren inte har kunnat styrka sina påståenden om att läkaren varit »grovt illojal« samt hotat sin chef.

– Vi anser att det saknar grund. Läkaren har inte hotat eller underminerat sin chef. Har man ett fackligt uppdrag så måste man kunna framföra kritik, lyfta arbetsmiljöproblem med mera. Det är en del av det fackliga uppdraget, säger Charlotte Söderman, ordförande för läkarföreningen på S:t Görans sjukhus, till Läkartidningen.

Hon menar att ledningens agerande framstår som »helt obegripligt«.

– Det är en medlem som har åtta års prickfri tjänstgöring och är facklig företrädare som blivit uppsagd på sittande möte med sin arbetsgivare. Inga korrigerande samtal har förts, inga varningar getts. Vi anser att det saknas saklig grund för uppsägning och att avskedet därför bör ogiltigförklaras.

Läkarförbundet yrkar också på att sjukhuset ska betala 200 000 kronor i skadestånd till läkaren för sitt agerande.

Ett stort antal kollegor till läkaren har också undertecknat ett protestbrev mot sjukhusets agerande.

– Det är 39 kollegor från kliniken som skrivit ett brev till verksamhetschefen med kopia till vd där man ber vederbörande att tänka om och ta tillbaka detta.

Att Läkarförbundet tar strid i Arbetsdomstolen hör inte till vanligheterna.

– Vi är inte ett förbund som brukar gå till domstol, för i vanliga fall brukar det gå att lösa. Men här står fack och arbetsgivare väldigt långt ifrån varandra. Det här är en personlig tragedi och olyckligt att det blir så här, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, till Dagens Nyheter.

Presstjänsten vid S:t Göran uppger att sjukhuset inte vill lämna några kommentarer angående ärendet.