– Det är synd att det är som det är. Helst hade vi gärna haft ett fysiskt fullmäktigemöte. Det är bra att träffas. Vi pratar mycket politik och det är viktigt, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till Läkartidningen.

Enligt henne handlar beslutet om två faktorer. Dels att det finns rekommendationer och begränsningar om att undvika onödiga resor och stora folksamlingar, dels att läkare är en samhällskritisk funktion som har en särskild roll i hanteringen av pandemin.

– Det kan hända att det blir hårdare regler, och det kan hända att det blir lättnader i regelverken när vi har fullmäktigemöte, men det vet vi inte i dag. Utifrån vad vi vet och vad som gäller i dag så det inte möjligt att ha ett möte som samlar kanske 250 personer.

Enligt Heidi Stensmyren kommer Läkarförbundet att använda sig av liknande tekniska lösningar som andra stora Saco-förbund, bland annat Lärarnas riksförbund och Psykologförbundet, använt för sina kongresser under våren.

Men ett digitalt möte kommer att innebära utmaningar när det gäller att få till diskussioner och delaktighet.

– Vi har på senare år använt påverkanstorg där man kan mötas, välja olika motioner och ha en diskussion på plats. Det är inte möjligt i dagsläget, och därför kommer vi ha en diskussion med mötespresidiet om hur vi ska försöka ersätta det med något annat, säger Heidi Stensmyren.

Hon fortsätter:

– Det vi är måna om är att vi får till en god demokratisk process så att alla får möjlighet att diskutera relevanta frågor, motioner och propositioner. Det vill säga, vi måste skapa utrymmen där alla får vara delaktiga, och vi måste skapa möjligheter för diskussion också.

Hon utesluter inte att det kan bli en förändrad mötesstruktur med anledning av de nya förutsättningarna.

– Vi kanske kommer tillbaka till någon form av plenumbehandling som vi hade tidigare, det vill säga att man tar motion för motion.

Både Sjukhusläkarna och Distriktsläkarföreningen har tidigare i år genomfört sina fullmäktigmöten digitalt.

Nyligen gick dessutom Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) ut med att deras årliga kongress flyttas fram igen. Kongressen skulle genomförts i oktober i år, men den har nu flyttats fram till maj 2021. Anledningen är osäkerheter kring restriktioner och en eventuell andra våg av coronapandemin.

Läs mer om Läkarförbundets digitala fullmäktigemöte här.