Anna Das. Foto: Nicole Gustavsson

– Det har varit intressant; man hamnar i en helt annan position på arbetsplatsen. Innan var man den som bara sa ifrån – nu måste man vara den som också tar ansvar.

Så beskriver Anna Das om hur det var att bli skyddsombud, en roll som är ganska ny för henne. Hon är ST-läkare på onkologen i Lund och blev skyddsombud förra hösten. Men ett »vanligt« uppdrag som skyddsombud var det inte så länge.

– Sedan kom coronapandemin. Då fick man verkligen leva ut sin skyddsombudsroll – annars är den ganska diffus, säger hon och fortsätter:

– Folk har knappt haft koll på vad skyddsombud gör, men nu är det lite mer konkret. Det uppmärksammas mer, och jag tycker man oftare blivit kontaktad som klinik- och skyddsombud.

Anna Das berättar att frågorna, främst i början av spridningen i Sverige, till stor del handlade om skyddsutrustning. Men sedan har också brister i arbetsmiljön synliggjorts extra mycket när sjukvården pressats till sin gräns.

Och det har inte alltid varit lätt att hantera kollegornas frågor. Till hjälp startades tidigare i pandemin en Facebook-grupp för skyddsombuden i Läkarförbundet. I dag har den omkring 640 medlemmar.

– Nu handlar det mycket om arbetsrelaterade situationer. Folk som har varit med om en situation diskuterar med andra hur de har hanterat liknande situationer, säger Anna Das.

Flera Läkartidningen har pratat med upplever ett ökat intresse för skyddsombudens arbete, främst med arbetsmiljön. Men om antalet skyddsombud har ökat är svårt att säga.

När covid-19 tog tag i Sverige ville Läkarförbundet kommunicera direkt med skyddsombuden, som kan verka med stöd av arbetsmiljölagen. Men i medlemsregistret var bara omkring 250 personer registrerade som skyddsombud i hela landet.

– Men det hade vi klart för oss att det bara var en bråkdel, säger Pelle Avelin, ombudsman på Läkarförbundet.

Klinikombuden, en roll som ofta är kopplad till den som skyddsombud, beräknades till uppåt 1 000 stycken. Så förbundet gjorde en inventering och kommunicerade med lokalföreningarna. I dag finns 1 200 skyddsombud registrerade. Men det är fortfarande inte säkert att det innefattar alla.

Pelle Avelin tror att ett ökat intresse för arbetsmiljön delvis kan bero på en ändrad politisk styrning av vården, vilken får konsekvenser för arbetsmiljön.

– Jag slås fortfarande av hur pass lite inflytande läkare har över sin arbetsmiljö. Där tror jag att skyddsombuden behövs för att vara en motkraft till idéer som lanseras, som styrmodeller för organisationer, där personalen faktiskt far illa.

Han får medhåll av Anna Rask-Andersen, läkare i Uppsala som fram till i fjol varit huvudskyddsombud i 16 år.

– Intresset har ökat väldigt under den tid jag har hållit på. Det sammanfaller med att läkare har fått mindre inflytande. Då får man den skadliga kombinationen av höga krav, låg kontroll och dålig social support, säger hon.

Anna Rask–Andersen. Foto: Akademiska sjukhuset

Där har dock situationen med covid-19 ändrat på vissa saker.

– Nu under pandemin har läkarna fått sköta vården, och då har ju folk trivts trots övertid, hög arbetsbelastning och påfrestande skyddsutrustning. Det är flera som sagt att de trivts när de har fått sköta sig själva och inte påverkats av managementmodeller och sådant.

Anna Rask-Andersen tror också att yngre läkare inte finner sig i lika mycket som äldre kanske har gjort. Det kan bero på tryggare anställningsformer, men också på det ökade intresset för arbetsmiljön och att man håller ihop och säger ifrån tillsammans.

Anna Das ser själv mycket »förbättringspotential« och känner sig sporrad att ta tag i arbetsmiljöproblem, anledningen till att hon blev skyddsombud.

– Jag ser verkligen hur folk mår dåligt. Det är otroligt många unga sjukskrivna läkare – läkare som är stabila mentalt och som aldrig trodde att de skulle bli utmattade och behöva sjukskrivas.

Kan sådana frågor få en skjuts av pandemin?

– Jag tror att vården i sig har fått en helt annan uppmärksamhet efter corona. Man har verkligen visat på att det finns brister. Jag har sett och hört talas om flera situationer, inte bara som gäller corona, där patienter kommit till skada på grund av arbetsmiljön. Där hoppas jag på att det blir en vändning nu.