Från nästa vecka kan alla studenter och medarbetare som är på plats vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå testa sig för aktiv covid-19-infektion. Målet är att 20 000 ska testa sig under två veckor i början av september.

Region Västerbotten och Umeå universitet har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att utföra den hittills största prevalensundersökningen av covid-19 som gjorts i Sverige.

Huvudsyftet är att undersöka hur återgången till campusbaserad undervisning påverkar smittspridningen. Att Umeå universitet valts ut beror bland annat på att Region Västerbotten klarat sig relativt lindrigt undan covid-19. Samtidigt är universitet riksrekryterande, vilket innebär att det nu kommer att samlas många studenter i Umeå som kommer från olika håll i landet.

– Resultaten blir mycket värdefulla även för andra universitet, både svenska och internationella, säger Anders Johansson, forskare i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, och hygienöverläkare vid Region Västerbotten, som är projektledare för undersökningen i Umeå i ett pressmeddelande.

Samtidigt ger provtagningen en bra chans att stoppa smittan genom aktiv smittspårning, enligt Stephan Stenmark, smittskyddsläkare vid Region Västerbotten som ingår i projektgruppen.

– Terminsstart innebär en ökad risk för smittspridning då fler människor än vanligt samlas och rör sig i samhället. Det vi gör nu kan påverka smittspridningen i Umeåområdet och Västerbotten många veckor framåt. Testning och smittspårning har visat sig vara effektiva verktyg i arbetet för att förhindra spridning av covid-19, säger han.

Projektet »Proaktiv testning för covid-19 vid campus Umeå« startar 31 augusti och kommer ske genom egenprovtagning. Efter en vecka uppmanas alla deltagare att göra en ny provtagning för att följa spridningen. Försvarsmakten lämnar ut materialet för egenprovtagning och samlar också in proverna.