Två svenska laboratorier som analyserar PCR-test har upptäckt brister i ett CE-märkt test-kit från Kina. På grund av felet har testmetoden inte kunnat skilja mellan låga nivåer av covid-19-virus och negativt prov.

Det handlar om ett test för egenprovtagning och det är nio regioner i landet som berörs. Nu kommer cirka 3 700 personer att få sitt positiva provsvar tillbakadraget.

Trots felet menar Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, att man kan känna sig trygg med den provtagning som just nu pågår runt om i landet.

– Det här visar hur viktigt det är med den kvalitetssäkrade testningen. Man har genom systematisk uppföljning av resultatet identifierat bristen, och det är en skyldighet som alla laboratorier har som utför kvalitetssäkrade tester, sa Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, vid dagens presskonferens.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det i huvudsak personer som har haft milda symtom eller inte några symtom vid testtillfället som fått falskt positiva svar. Deras provsvar har nu korrigerats och de kommer de närmaste dagarna bli informerade om att de sannolikt inte hade en pågående covid-19 infektion när provet togs.

De regioner som berörs är Stockholm, Västra Götaland, Gävleborg, Västerbotten, Västmanland, Dalarna, Västernorrland, Sörmland och Blekinge.