Delegationen är ett resultat av januariavtalets punkt om en generalplan för kortare köer i hälso- och sjukvården. Men enligt socialminister Lena Hallengren (S) har behovet av ökad nationell samordning ökat under våren med den vårdskuld som byggts upp under coronapandemin.

– Vi har arbetat med den här delegationen före pandemin, men uppdraget som den får kommer så klart också att färgas av det uppdämda vårdbehov som nu måste hanteras, sa hon på en presskonferens i dag, torsdag.

Tanken är att delegationen ska stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet.

– Delegationen ska också stödja ett effektivare resursutnyttjande i vården, så att regionerna ska kunna se till att patienter i ökad utsträckning kan få vård i verksamheter där man har ledig kapacitet, även om den vården ges i en annan region, sa Lena Hallengren.

I uppdraget ingår också att utreda en utökad vårdgaranti och vidareutveckla kömiljarden. Delegationen ska även utreda en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden.

Arbetet kommer att ledas av Gunilla Gunnarsson, specialist i tumörsjukdomar och tidigare nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och regioner. Även hon pekar på att covid-19 har försämrat läget i regionerna – men att det också har tvingat fram nya arbetssätt och en utveckling som vården kan ha nytta av i framtiden.

– Ett exempel är ju digitaliseringen, där vi framöver kommer att kunna kombinera fysiska besök i vården med digitala kontakter på ett helt annat sätt än före pandemin, sa Gunilla Gunnarsson på presskonferensen.

Hon lyfte också fram att vårdens medarbetare under pandemin visat att de kan hantera stora problem i krisläge.

– Jag vill verka för att vi ska ta till vara det i arbetet framöver med att förbättra tillgängligheten. Bra ledarskap och läkarnas engagemang är grundläggande för att komma framåt i det här arbetet.

Övriga ledamöter i delegationen kommer att utses längre fram. Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas i maj 2022.