Region Stockholm konstaterar på sin webbplats att pandemin och dess följdverkningar för hälsa och ekonomi kan skapa en oro som påverkar vardagen. För att hjälpa de som känner oro har regionen tagit fram programmet, som är gratis att använda för invånarna.

– Det är naturligt att känna oro när vardagen och omvärlden påverkas av en sådan här pandemi men ibland tar oron över. Det här programmet är tänkt att hjälpa den som vill minska sin oro, säger Kersti Ejeby, verksamhetschef vid Gustavsbergs vårdcentral och medicinskt ansvarig för självhjälpsprogrammet, till regionens webbplats.

Programmet är baserat på KBT och öppet för alla invånare över 18 år i Stockholms län via 1177 Vårdguiden. Programmet innehåller olika moduler som individen får arbeta sig igenom.