Den nya rehabavdelningen på Mälarsjukhuset tog emot sina första patienter i slutet av april. Nu är patienterna som intensivvårdats för covid-19 färre – trots det väljer Region Sörmland att göra avdelningen permanent, rapporterar SVT Nyheter Sörmland.

Enligt Therese Lundin, verksamhetschef för medicinkliniken, har behovet av rehabilitering efter intensivvård funnits tidigare. Därför breddas verksamheten nu så att fler patientgrupper ska kunna tas emot. Från och med september blir avdelningen en permanent del av medicinkliniken.

Förhoppningen är att den nya avdelningen både ska avlasta intensivvårdsavdelningen och förkorta vårdtiderna.

– Vi har ett bra samarbete med intensivvårdsavdelningen och det gör ju att patienterna kan komma snabbare till rehab och komma tillbaka till ett nytt, normalt liv. Det har varit svårare tidigare när patienterna har varit utplacerade på olika avdelningar, säger överläkaren Malin Thorén Jonés till SVT.

I den akuta fasen i våras lånades personal in från olika delar av vården. Men nu rekryteras ny personal som ska driva rehabavdelningen vidare.

 

Läs också:

Sjukvården laddar för omfattande rehabilitering

Behovet av rehabilitering måste mötas efter svår covid-19