Det är Dagens Medicin som rapporterar om det första kända fallet i Sverige där ett barn konstaterats smittad direkt efter födseln.

– Jag kan bekräfta att vi vårdar ett barn som har testats positivt för covid-19. Vi vet inte säkert när det smittades men vi får anta att det skedde under graviditeten, säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef för barnkirurgi och neonatal vård vid Skånes universitetssjukhus till tidningen.

Mamman till barnet var infekterad med sars-cov-2 och sjukhuset följde de rutiner som tagits fram för förlossningar där mamman är positiv. Barnet uppvisar inga av de symtom som beskrivits hos små barn med covid-19, som svårt att äta, feber, hosta eller trötthet, enligt Elisabeth Olhager.

Nuvarande riktlinjer på området utgår från att sars-cov-2 inte överförs under graviditet. Elisabeth Olhager ser dock ingen anledning att ändra dem utifrån det nu aktuella fallet.

– I bland annat Region Stockholm har man haft betydligt fler förlossningar där mamman varit infekterad men inte sett någon sådan överföring, vad jag vet. Så jag bedömer inte att det behövs någon ändring efter ett fall, säger hon till Dagens Medicin.