Både sjukvården och patienter har länge efterfrågat nationella riktlinjer för just vård vid fetma och nu har alltså Socialstyrelsen påbörjat arbetet med att ta fram sådana. Beslutet fattades redan tidigt i våras, men coronapandemin kom emellan. Därför kom arbetet i gång precis före sommaren.

– Vi håller just nu på att samla experter, säger Mattias Fredricson, enhetschef för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.

Riktlinjerna ska omfatta undersökningar och behandling för såväl vuxna som barn med fetma. Men enligt Mattias Fredricson kommer myndigheten arbeta på ett lite annat sätt än vanligt.

– Vi ska försöka göra de här riktlinjerna lite snabbare, på ett år ungefär. Därför kommer vi att försöka se till att riktlinjerna fokuserar på de mest centrala frågeställningarna inom området.

Betyder det att de blir mindre omfattande än i vanliga fall?

– Ja, det innebär att det kommer att bli färre rekommendationer.

Enligt Mattias Fredricson har det från flera håll framförts tydliga önskemål om nationella riktlinjer på området, utifrån den ökade förekomsten av obesitas och att det till stor del saknas kunskapsstöd på området.

– Vi har fått skrivelser om behovet av obesitasriktlinjer, bland annat från de Nationella programområdena. Det är ett väldigt tydligt behov de uttrycker och då valde vi att dra i gång ett arbete med sådana riktlinjer, säger han och fortsätter:

– Vi har också gjort en egen analys på området som gav stöd för det som framfördes i skrivelserna.

En preliminär version av riktlinjerna är tänkt att publiceras efter sommaren 2021. Vem som blir ordförande i faktagruppen under arbetet är ännu inte bestämt.