– Primärvården är en nyckel för en levande landsbygd. Att man vet att det finns tillgänglig vård om man skadar sig eller om barnen blir sjuka är avgörande för att man ska känna sig trygg i sin vardag. Som centerpartist är jag mycket nöjd med att detta uppdrag läggs, säger Sofia Nilsson, ledamot i socialutskottet, på Centerpartiets webbplats.

– Två väldigt vanliga problem för primärvården är dels att kunna hitta personal, dels att utforma en verksamhet där det bor färre personer men som vanligtvis bygger på stor skala och många listade patienter. I och med detta uppdrag ska dessa två problem tittas på. Det är en väldigt viktig pusselbit för att kunna anpassa vården efter landsbygdens förutsättningar och leverera en likvärdig vård i världsklass.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2021.