Allt fler svenskar tecknar en privat sjukvårdsförsäkring, men enligt regeringen behöver man komma tillrätta med att patienter med en privat försäkring kan få förtur till vård.

– Vi kan inte – och vi ska inte – ha en ordning där personer med mindre behov går före dem med större. Vi måste komma tillrätta med de negativa effekterna som privata sjukvårdsförsäkringar har på den svenska hälso- och sjukvården, sa socialminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff på tisdagen.

Mot den bakgrunden ger regeringen nu en särskild utredare i uppdrag att ta fram lagförslag som ska säkerställa att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar inte får snabbare eller bättre tillgång till den offentligt finansierade vården.

– I uppdraget ingår bland annat att lämna lagförslag som begränsar regionernas möjlighet att köpa vård från företag som samtidigt ger försäkringspatienter företräde, sa Lena Hallengren.

Hon framhöll också att den här frågan aktualiserats ytterligare med anledning av pandemin och den stora vårdskuld som uppstått i samband med att mycket planerad vård skjutits upp. Enligt Lena Hallengren behöver man ta sig an vårdskulden på ett jämlikt sätt och efter behov.

Uppdraget, som ska slutredovisas den 30 september 2021, går till Karin Lewin, chefsjurist på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

– Det känns väldigt hedrande och spännande att ha fått det här uppdraget. Socialministern har beskrivit hur viktigt och prioriterad den här frågan är för regeringen. Uppdraget är juridiskt komplicerat och utmanande, sa Karin Lewin.

Läs mer:

Vårdanalys: Snabbare vård till patienter med privat sjukvårdsförsäkring

Regeringen utreder gräddfiler i sjukvården

Privata vårdbolag prioriterar försäkringspatienter