Från den 15 maj till den 15 augusti i år hade ambulanshelikoptrarna 1 969 uppdrag. Det kan jämföras med 1 441 under motsvarande period i fjol.

– Det har ju varit ett speciellt år då extra många semestrat hemma, det har säkert bidragit till ökningen av antalet uppdrag, säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Helikopterkapaciteten har dessutom varit något högre i år. Varje år sätts ytterligare en helikopter i bruk mellan 15 maj och 15 september. Men i år började den förstärkningen redan i april.

I övrigt sticker inte ambulansstatistiken i regionen ut så mycket. Antalet prio 1-uppdrag är ungefär som tidigare år, medan man ser en viss ökning bland prio 2.

Ambulanshelikoptrarna i Stockholmsområdet utgår från Norrtälje, men har också möjlighet att vänta på uppdrag på Karolinska universitetssjukhuset och att tanka vid Södersjukhuset.

– Det har ökat tillgängligheten att helikoptrarna kan vara placerade mer centralt i länet och slipper återvända till basen efter varje uppdrag, säger Patrik Söderberg.