Krislägesavtalet, som varit aktiverat i nästan fem månader, upphör att gälla den 31 augusti.

– Krislägesavtalet aktiverades i april för att säkra bemanningen i intensivvården. Personalen som har gått på avtalet har jobbat under mycket tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Region Stockholm ser nu att det akuta krisläget är över och att avtalet därför kan avaktiveras, säger Joakim Larsson (M), ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i ett pressmeddelande.

Krislägesavtalet reglerar medarbetares villkor och ersättningar vid en krissituation, och aktiverades i Region Stockholm för att klara av bemanningen inom intensivvården under våren. Totalt har ungefär 1 600 medarbetare anvisats att arbeta enligt avtalet.

Johan Sturyd, ordförande i Stockholms läkarförening, tycker att krislägesavtalet generellt sett fungerat »ganska bra«.

– Det var bra att man aktiverade det, det är bra att man avaktiverar det nu, säger han till Läkartidningen.

Han menar att avtalet möjligen borde avaktiverats lite tidigare, men han framhåller samtidigt att det är lätt att vara efterklok.

– Tittar man i efterhand så kanske man kunde ha löst det med de avtal som finns. Men man ska säga att när man aktiverade det här så visste vi inte vad som skulle hända. Det kunde blivit mycket mer allvarligt än vad det blev. Vi ska inte döma ut det. Man aktiverade det här för att ha så stor beredskap som möjligt.

Johan Styrud pekar samtidigt på att utformningen av avtalet, och att det var aktiverat under så pass lång tid, gjort att det varit mycket slitsamt för dem som anvisats.

– Det här avtalet är inte skrivet för man skulle jobba på sin vanliga arbetsplats, utan det var ju för att du skulle jobba i en naturkatastrof eller liknande. Jag upplever att bland våra medlemmar har återhämtningen varit för dålig.

Därför borde avtalet kanske revideras eller omförhandlas, anser Johan Styrud.

– Då måste man tänka på återhämtningen, för folk har jobbat hårt under den här krisen.

Sveriges Kommuner och regioner öppnar nu för att eventuellt göra förändringar av avtalet.

– Krislägesavtalet är helt nytt och det här var första gången som det aktiverades. Det som har varit speciellt i den här krisen är att den är så långdragen och har drabbat hela landet samtidigt. Vi kommer nu att utvärdera hur avtalet har fungerat och göra nödvändiga justeringar om vi ser att det behövs, säger Ulf Olsson (S), vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Läs mer:

Krislägesavtalet i Stockholm upphör

Läkare på krisavtalet: »Svårt med en period till«