Christina Sjöberg, huvudskyddsombud för Västra Götalands läkarförening och ordförande i Saco Västra Götaland. Foto: Privat

Skyddsronderna har utförts på fyra intensivvårdsavdelningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset i juni och juli: central-IVA och thorax-IVA på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, samt intensivvårdsavdelningarna på Mölndals sjukhus och på Östra sjukhuset.

Bakgrunden till att Västra Götalands läkarförening har begärt skyddsronder är att medlemmar larmat om att belastningen har varit väldigt hög för IVA-läkarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset i och med covid-19.

– Vi har gjort det eftersom vi har varit oroliga för arbetsmiljön och arbetstiderna, säger Christina Sjöberg som är huvudskyddsombud för Västra Götalands läkarförening och ordförande i Saco Västra Götaland.

Hon har varit med på två av skyddsronderna.

– Det vi har sett är att läkarna har fått arbeta oerhört mycket mer än normalt. Man har verkligen skalat upp kapaciteten och det har funnits en stark solidaritet och arbetsvilja. Folk har ställt upp, säger hon och fortsätter:

– Antalet jourer har ökat med 50-200 procent. Vi har hittat några enstaka som har gått uppemot 20 jourer under en tvåmånadersperiod. Normalt går man ungefär ett jourpass i veckan.

Läkarna har inte fått ut kompledigheter, dygns- och veckovilan har inte kunnat upprätthållas och flertalet har inte kunnat få fyra veckors sammanhängande semester. Passen har också varit intensivare än normalt, enligt läkarföreningen. Jourerna har oftast varit 15–18 timmar långa.

– Det har varit väldigt tufft att arbeta i covid-vården. Det är fysiskt jobbigt med skyddsutrustningen, kliniskt utmanande med covid-19 och det är även mycket mer arbete jämfört med under ett vanligt jourpass, säger Christina Sjöberg.

Arbetsgivaren håller med om att belastning har varit extrem, enligt läkarföreningen.

– Det vi också sett är att många chefer har jobbat väldigt mycket för att organisera vården, lägga scheman, få ihop arbetet och kunna starta upp nya vårdplatser, säger Christina Sjöberg.

Efter skyddsronderna har läkarföreningen uppmanat de fyra klinikerna att ta fram handlingsplaner för det fortsätta arbetet, där de bland annat ska beskriva hur de ska arbeta med återhämtning, arbetstider och uttag av ledighet på kort och lång sikt. Läkarföreningen ser även ett behov av att bevaka chefers arbetsmiljö. På vissa håll har deras arbetstid inte ens registrerats.

– Nu har belastningen lättat betydligt. Men det är viktigt att man ser till att personalen får återhämtning inför hösten. Vi vill till exempel se att man lägger ut mer löpande jourkomp, säger Christina Sjöberg som även nämner krisbearbetning som viktigt.

– Det här har varit tufft både fysiskt och mentalt för många. Det är inte minst viktigt för de lite yngre läkarna att få krisbearbetning.

Inför hösten känner läkarföreningen en oro att IVA-läkarna ska sättas under hård press på nytt – men då för att arbetsgivaren vill operera bort köerna som bildats under pandemin.

– Det är ju precis samma läkare som har fått slita mest av alla under covid som ska se till att operationerna blir gjorda. Vi måste värna dem, säger Christina Sjöberg.

Inför semestern lovade Sahlgrenska universitetssjukhuset att narkosläkarna skulle få 3+1 semesterveckor. Drygt 40 procent av dem har enligt läkarföreningen dock kunnat få fyra sammanhängande veckor under juni–september.

– Så det går åt rätt håll, även om vi egentligen tycker att det ska vara en självklarhet att alla ska få det, säger Christina Sjöberg.

 

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Sahlgrenska universitetssjukhuset har verksamhet på flera platser i Göteborgsområdet: På Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Högsbo sjukhus och på flera öppenvårdsmottagningar.