Helena Kopp Kallner, gynekolog och styrelseledamot av Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Foto: Johan Adelgren, Danderyds sjukhus

Enligt en rapport från Socialstyrelsen utgör de medicinska aborterna 94 procent av alla aborter som görs i Sverige. Men det finns ingen säker statistik på den här typen av ingrepp. Anledningen är att medicinska aborter ofta utförs av barnmorskor och det är bara läkardiagnoser som registreras i patientregistret, rapporterar P3 Nyheter.

Socialstyrelsens uppgifter bygger på en frivillig insamling från kliniker som utför medicinska aborter. Men eftersom insamlingen är anonym finns det ingen som kan kontrollera och justera eventuella fel och dubbelrapportering.

– Utifrån den här insamlingen kan vi inte veta säkert det exakta antalet och vi kan inte heller säga hur mycket vi missar, säger Henrik Lysell, enhetschef vid Socialstyrelsens statistikenhet, till radion.

Helena Kopp Kallner, gynekolog och styrelseledamot av Svensk förening för obstetrik och gynekologi, är kritisk och menar att bristerna i statistiken är allvarliga.

– Vi kan inte följa upp till exempel olika kvalitetsskillnader i olika landsting eller göra jämförelser av komplikationer i olika åldersgrupper, säger hon till radion.

För att aborterna ska registreras i patientregistret krävs en lagändring som gör att inte bara läkardiagnoser registreras. Nu vill Helena Kopp Kallner se en sådan lagändring.

– Ungefär en tredjedel av svenska kvinnor gör abort under sitt liv, det är en av de vanligaste åtgärderna inom gynekologin och sjukvården. Och jag tycker det är självklart att ett land som Sverige ska kunna ha en kvalitetsuppföljning av den åtgärden, säger hon till radion.