Det finns en del studier på spridning av droppar och aerosoler vid samtal, hostningar och nysningar. Men forskningen när det gäller sång är något begränsad. Samtidigt har körsång pekats ut som misstänkt smittspridare nu under covid-19-pandemin.

Det här har forskare på Lunds tekniska högskola (LTH) tagit fasta på. I en studie kommer de fram till att sång, särskild stark sådan, sprider mycket aerosolpartiklar. Och det gäller i synnerhet som sången dessutom innehåller många konsonanter.

– En del droppar är så stora att de endast rör sig någon decimeter från munnen innan de faller neråt, medan andra är mindre och kan hålla sig svävande under många minuter. Särskilt uttalandet av konsonanter friger mycket stora droppar, där bokstäverna B och P sticker ut som de största aerosolspridarna, säger Malin Alsved, doktorand i aerosolteknologi, i ett pressmeddelande.

I försöket fick sångare exempelvis sjunga den konsonantrika frasen »Bibbis pippi Petter« tolv gånger under två minuter. Det kontrasterades sedan med motsvarande sång med bara vokaler. Aerosoler och större droppar mättes med hjälp av stark belysning och höghastighetskameror.

Sångarna var tolv till antalet, sju professionella och fem amatörer. För den som är nyfiken på deras röstläge: en var baryton, fyra altister, två sopraner och tre var tenorer. Experimentet gjordes 22 grader Celsius med 40 procent luftfuktighet.

I försöket var det stor skillnad i spridningen av droppar mellan sång och tal. Men den statistiska signifikansen kunde inte bekräftas på grund av att försöksgruppen inte var tillräckligt stor.

Forskarna lät dock även sångarna sjunga med munskydd. Och det spelade roll, även om undersökningen var begränsad.

– När sångarna hade på sig ett enkelt munskydd fångades det mesta av aerosolerna och dropparna upp och nivåerna blev jämförbara med dem vid vanligt tal, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi.

Forskarna undersökte också förekomsten av sars-cov-2 i luften från två bekräftat smittade personer vid både tal och sång. I det försöket kunde dock inte viruset påvisas.

Studien »Exhaled respiratory particles during singing and talking« är publicerad i Aerosol Science and Technology.

 

Läs även:

Musik i operationssalen tycks vara mest positivt för kirurgers jobb

Kirurger jobbar bäst till rock’n’roll

Debatt: Aerosoler kan vara en smittväg vid svår influensa

Debatt: Smittspårning borde även omfatta ventilation