Det är fackförbundet Fysioterapeuterna som har gjort en undersökning bland medlemmar i Neuroförbundet, Nätverket mot cancer, Riksförbundet Hjärt-Lung, Unga reumatiker samt Pensionärernas riksorganisation. Undersökningen gjordes i juni och drygt 1 000 personer har svarat på hur tillgången på rehabilitering sett ut under pandemin.

Av de närmare 600 som hade regelbunden rehabilitering före pandemin svarar 68 procent att deras tillgång till rehabilitering har minskat. Mer än varannan, 53 procent, säger att den har minskat kraftigt. 46 procent uppger att de själva har efterfrågat mindre rehabilitering – antingen på grund av oro för att bli smittad av covid-19 eller för att förhindra spridning i samhället.

53 procent av alla som svarat på enkäten uppger också att deras hälsa har försämrats under pandemin.

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Stefan Jutterdal, förbundsordförande i Fysioterapeuterna, att en rehabiliteringsskuld har byggts upp och att det nu behövs snabba satsningar.

»Utebliven eller bristfällig rehabilitering ökar det framtida vårdbehovet och gör det svårare att komma tillbaka i arbete. Det finns alltså goda samhällsekonomiska skäl att satsa på rehabilitering«, skriver han i debattartikeln.

 

Läs också:
Sjukvården laddar för omfattande rehabilitering