Studien skulle ha omfattat tre armar; remdesivir, hydroxiklorokinfosfat och standard of care, det vill säga ingen covid-19-specifik behandling. Detta efter att Sverige fått göra undantag för studiearmarna med hiv-läkemedlet lopinavir/ritonavir och lopinavir/ritonavir i kombination med Interferonbeta-1a.

Men i mitten av juni fattade det svenska nätverket för studien beslutet att avstå från att delta, rapporterar Dagens Medicin.

Enligt Soo Aleman, överläkare på medicinsk enhet infektionssjukdomar på Karolinska universitetssjukhuset som av regeringen utsetts till nationell koordinator för den svenska delen av studien, beror det på att covid-forskningen går i rasande fart.

– Eftersom det kommit nya data vad gäller såväl remdesivir som hydroxiklorokinfosfat såg vi det inte som vetenskapligt försvarbart att delta i WHO-studien. Från början var det tänkt att vi skulle delta tillsammans med Norge och vi hade skickat in ansökningar till Läkemedelsverket och etikprövningsmyndigheten, säger hon till Dagens Medicin.

I början av juli fattade WHO beslutet att stoppa studiearmen med hydroxiklorokinfosfat eftersom interimsresultat gett vid handen att behandlingen inte minskar dödligheten hos sjukhusvårdade patienter med covid-19, jämfört med standard of care. Samtidigt fattades beslutet att stoppa studiearmarna med lopinavir/ritonavir.