Under torsdagen fattade alltså regeringen beslutet att Sverige ska delta i ett EU-gemensamt avtal med Astrazeneca. Enligt socialminister Lena Hallengren (S) är det ett stort steg framåt för att trygga vaccin för Sveriges befolkning.

– Vaccinet är lovande, och om det bedöms vara effektivt och säkert – och därmed också godkänns för användning – så kommer totalt 300 miljoner doser att fördelas till de länder som deltar i avtalet, sa hon under en pressträff.

För Sveriges del innebär det att omkring 6 miljoner doser kan komma att fördelas till Sverige. Det kommer att räcka till vaccination för cirka tre till sex miljoner personer, beroende på om det krävs en eller två doser för att uppnå en skyddande effekt.

– Därutöver finns det möjlighet att köpa ytterligare 100 miljoner doser genom avtalet. För Sveriges del handlar det om ytterligare två miljoner doser, sa Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att bedöma vem som ska vaccineras först. Enligt Lena Hallengren kommer troligen personer i riskgrupp och personal i vård och omsorg att prioriteras.

Regeringen och vaccinsamordnaren fortsätter arbetet med att säkra vaccin till Sverige, och fler avtal kan bli aktuella.

Enligt Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström pågår slutförhandlingar om tre ytterligare avtal – med Sanofi, Johnson & Johnson och det tyska företaget Curevac.

– Kommissionens strategi är ju att få ihop en portfölj av olika vacciner som utnyttjar olika teknologier och plattformar. Vi vet inte vilka vacciner som funkar bäst, och hos olika patientgrupper. Det är allmänt känt att det är svårt att få immunitet hos äldre. Vi får se om de första vaccinerna verkligen är effektiva hos de äldre.

Richard Bergström betonade att säkerheten är otroligt viktig och att det ställs samma krav för godkännande som i vanliga fall.

– Inom två veckor har vi tre avtal till att ta ställning till, efter det kommer ytterligare tre–fyra inom en–två månader.