Sverige har haft en positiv trend vad gäller antalet nya fall den senaste månaden, men nu kan man se en liten sväng uppåt i slutet av kurvan, se figur 1.

– Vi vet inte riktigt vad den står för än, utom att det är väldigt tydligt unga vuxna som står för en stor del av den ökningen, sa Anders Tegnell vid dagens myndighetsgemensamma presskonferens på Folkhälsomyndigheten.

Av det totala antalet nya fall har gruppen 20–29 år alltså stått för en allt större andel de senaste veckorna.

– Det är ett dåligt tecken, för det var så det började en gång i tiden, och det finns ju en klar risk för att det kan börja som spridning i den gruppen och sedan sprida sig till andra grupper som blir betydligt sjukare.

Att det framför allt är de yngre vuxna som smittas nu är ungefär samma trend som man kan ser i andra länder i Europa nu, berättade Anders Tegnell.

Spridningen i den unga gruppen får inte något större genomslag i sjukvården. Vårdtiderna är långa för de inlagda, men bara enstaka fall nyanläggs nu på IVA. Och väldigt få avlider i covid-19.

– Gruppen 20–29 år lär väl inte råka så illa ut själva, men det finns en absolut risk för att det sprider sig från den gruppen till andra grupper.

För att bryta trenden i gruppen 20–29 år är det viktigt att hålla fast vid smittspridningsråden, betonade Anders Tegnell.

Däremot är situationen bland de äldre fortsatt väldigt positiv, sa han. Även där har setts en tydlig och snabb nedgång, och den började långt innan nedgången i samhället började, påpekade han.

– Man har helt uppenbart gjort ett väldigt bra jobb på många äldreboenden med att göra det betydligt säkrare att vistas där ur ett covid-19-perspektiv.