I en universitetsstad som Uppsala är smittskyddet på tårna nu när höstterminen startar och både studenter och skolelever träffas igen efter ledigheten.

– Vi samarbetar med kommunerna och universiteten och de gör ett stort arbete för att förebygga trängsel och smittspridning. Men det är ändå ofrånkomligt att det finns en ökad risk när många som inte har träffats på länge möts på nytt, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Uppsala län i ett pressmeddelande.

Från och med måndag ska regionen börja testa barn från fjärde klass och uppåt för pågående covid-19, enligt SVT Nyheter och Upsala Nya Tidning. En särskild teststation ska sättas upp för barn.

Den största anledningen att genomföra testen är inte att minimera risken för smittspridning i klassrummen, uppger regionen. Syftet är snarare att kunna ringa in fall, smittspåra runt dem och stoppa vidare smittspridning.

– Om vi hittar smittade individer är det stor risk att andra i hushållet eller i barnens närhet också har drabbats, säger Fredrik Settergren, ansvarig för nära vård och hälsas provtagningsenhet inom Region Uppsala, till Upsala Nya Tidning.

I dagsläget är smittan under kontroll i regionen. Endast ett fåtal personer vårdas på sjukhus.

– Vi vill behålla det goda läget vi har nu och helst trycka tillbaka smittan ännu mer. De unga klarar oftast infektionen bra om de själva blir smittade, men de riskerar att föra den vidare till sin familj, till äldre och till andra riskgrupper, som kan bli svårt sjuka eller avlida om de får en covid-19-infektion. Och ingen vill ju vara orsaken till att det händer, säger Johan Nöjd.

Ett nytt smittskyddsteam har nyligen startat och regionen har anställt två läkare, två sjuksköterskor och en undersköterska med uppgift att smittspåra.