Statens veterinärmedicinska anstalt har sedan mitten av juli fått in rapporter från Norrbotten om många döda harar. Nu har harpest påvisats hos sex döda skogsharar i Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Kiruna.

Sju fall av harpest hos människa har anmälts i Norrbotten sedan andra halvan av juni, enligt Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

– Det är lite fler än under ett normalår, säger han i ett pressmeddelande.

Anders Nystedt uppmanar nu dem som vistats i skog och mark att vara uppmärksamma på eventuella symtom.

Förra året rapporterades 1 048 fall av harpest hos människa i Sverige – det största antalet på 50 år.

Läs också:

Ökning av harpest i norra och mellersta Sverige

 

Harpest

Vid harpest (tularemi) insjuknar patienten akut med hög feber, huvudvärk och illamående.

Om man har smittats via direktkontakt med ett sjukt djur (ofta hare) eller via insektsbett, uppstår i regel ett sår lokalt och de näraliggande lymfknutorna förstoras och blir ömma. Personer som har smittats via luftvägarna insjuknar i lunginflammation. Vid intag av smittat vatten insjuknar man även med sår i munnen och svalget.

Sjukdomen behandlas med antibiotika. Utan behandling tar det flera veckor att bli frisk. Dödligheten utan behandling är låg, högst någon procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten