Politikerna i Region Västernorrland ska ta ställning till den nya organisationen av länets sjukvård i september. Den är tänkt att starta nästa år och ska med »primärvården som nav ta ett samlat och gemensamt ansvar tillsammans med den kommunala sjukvården för att samordna vården geografiskt«. Tre lokala närsjukvårdområden införs i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik med främsta syfte att förbättra vården för kroniskt sjuka, äldre och multisjuka. Hälso- och vårdcentraler kommer att samordnas med geriatrik/neurologi/rehabilitering, medicin, hjärtsjukvård och akutmottagningar.

En anledning till förändringen är den nationella omställningen till nära vård.

– Nära vård är både ett arbetssätt och en organisatorisk förutsättning för att bättre möta behovet av en sammanhållen vård för våra multisjuka patienter. För att klara detta krävs en utvecklad samverkan mellan både primärvård, specialistvård och den kommunala sjukvården. Vikten av nära samverkan har inte minst visat sig tydligt under den pågående pandemin, säger tillförordnade regiondirektören Anders Sylvan i ett pressmeddelande.

Men den nya organisationen är också ett resultat av brister som framkommit i kölvattnet av länsklinikerna som infördes 2015. En stor del av länsklinikorganisationen, framför allt vad gäller kirurgi och ortopedi, blir dock kvar. Men vissa länskliniker flyttas in i den nya organisationen och andra delas eller slås ihop, enligt förslaget.

Flera länsklinikchefer har kritiserat förslaget i lokala medier. De varnar för att det kan bli dyrt att göra om igen, så nära inpå den förra omorganiseringen och när regionen dessutom står inför stora sparbeting.

När länskliniker infördes på bred front i regionen hösten 2015, var Ångermanlands läkarförening väldigt kritisk.

– Länsklinikorganisationen baseras på en uppdelning av vården på 18 olika länskliniker med ett chefskap som sitter 15 mil bort som närmast för vår del. Det har gjort att beslutsorganisationen har frusit under den tid som länsklinikorganisationen har varit aktiv, säger ordföranden Lars Rocksén.

Läkarföreningen har länge förordat ett lokalt, nära ledarskap som kan driva och utveckla vården i hela länet. Den nya organisationen blir ett steg i rätt riktning, enligt Lars Rocksén.

– Stora delar av regionen har varit uppdelad i stuprör via länsklinikerna. Den här organisationsförändringen handlar mycket om att föra samman de delar som arbetar tillsammans runt patienterna, genom att primärvården och medicindelarna av slutenvården samorganiseras.

Medelpads läkarförening är mer tveksam. Ville Sjögren, som är vice ordförande, tycker att det krävs mer än en omorganisering för att stärka den nära vården.

– Det tillkommer inga resurser. Sjukvården har samma problem så länge primärvården går på knäna, oavsett om den ingår i något man kallar nära vård eller inte.

Han tror också att det kan uppstå konflikter mellan länsklinikerna och närsjukvårdsområdena framöver.

– Då har man en organisation med kirurgi och ortopedi som är organiserad tvärs över länet och en annan som är organiserad på andra ledden, med geografisk indelning. Det bäddar för strul om det blir brist på resurser.

Läs också:

Region Västernorrland skruvar på modellen med länskliniker

Utvärdering ger hopp om lokalt ledarskap i Västernorrland