Under förra veckan rapporterades 579 nya fall av covid-19 i Västra Götalandsregionen. Smittspridningen ligger på en lägre nivå än i våras, men enligt regionen är det tydligt att smittan fortfarande finns i samhället.

Nu ska regionen inrätta en tillfällig smittspårningsenhet. Syftet är att avlasta vårdcentralerna i smittspårningsarbetet.

– Det är den behandlande läkaren som har ett smittspårningsansvar. Men det är viktigt att kunna stödja och hjälpa behandlande läkare så att man får en snabb smittspårning och kan bryta smittkedjor, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg till SVT Nyheter Väst.

I början av juni öppnade regionen för provtagning av allmänheten på vårdcentralerna, och enligt SVT upptäcks nu omkring 90 procent av covidfallen i regionen via primärvården.

Vården kommer fortsatt att uppmana patienter som testat positivt att själva kontakta de personer som man kan ha smittat, men tanken är att den nya enheten också ska kunna hjälpa till när en smittad person inte kan smittspåra själv.

Enligt Svenska Dagbladet ska enheten till en början bemannas av ett tiotal sjuksköterskor.

Läkartidningen har tidigare rapporterat att flera regioner – däribland Västerbotten och Gävleborg – växlar upp sitt arbete med smittspårning genom centrala smittspårningsenheter.

Läs också:

Flera regioner växlar upp sitt arbete med smittspårning