Det handlar om Facebooks algoritm som gör att användare ser ett visst innehåll, baserat på vad som antas intressera dem. Men baksidan är att osanningar också kan få stor spridning.

På tolv månader har desinformation rörande globala hälsofrågor visats för användarna 3,8 miljarder gånger. Den uppskattningen gör den ideella organisationen Avaaz i en ny rapport.

Bland exemplen finns påståenden om att amerikanska sjukhus betalas för att överrapportera covid-19 som dödsorsak, och att femte generationens mobilnätverk kan påverka DNA och länkas till covid-19. Det finns också exempel där olika ämnen ogrundat tillskrivs hälsofördelar, såsom kolloidalt silver eller alkaliskt vatten.

Toppen i statistiken nåddes i april med 460 miljoner visningar, samtidigt som pandemin eskalerade runtom i världen. Enligt Avaaz visades innehåll från de tio främsta spridarna av desinformation fyra gånger oftare än information från de tio främsta hälsoinstitutionerna, som exempelvis Världshälsoorganisationen.

– Facebook är fullt av medicinsk desinformation. Mitt i en pandemi gör det plattformen till ett hot mot folkhälsan, säger João Grenho, generalsekreterare för European Union of Medical Specialists, UEMS, i ett pressmeddelande från Avaaz.

Han tycker att Facebook-grundaren Mark Zuckerberg måste ta tag i frågan på allvar. Annars finns risken att i synnerhet vaccinmotståndet växer sig så starkt att sjukdomen inte kan övervinnas i samhället.

Han får också medhåll av Ulrich Montgomery, ordförande i World Medical Association.

– Den här pandemin borde vara en kraftfull påminnelse om hur framgångsrika vacciner har varit, men i stället använder vaccinmotståndarna Facebook för att sprida giftiga lögner och konspirationsteorier till miljontals människor. Mark Zuckerberg måste agera för att stoppa hälsodesinformationen, säger han i pressmeddelandet.

Kritiken från UEMS, WMA och Avaaz kommer trots att Facebook har vidtagit åtgärder för att begränsa desinformation. Företaget varningsflaggar ibland visst innehåll som sprids. Men i Avaaz undersökning var det bara 16 procent av desinformationen som fick den flaggan.

Efter Avaaz rapport har Kang-Xing Jin, som ansvarar för hälsofrågor på Facebook, i ett inlägg kommenterat företagets insatser under pandemin. Han påpekar att Facebook arbetar mot desinformation på alla sina plattformar och bland annat har investerat 100 miljoner dollar i nyhetsmedieindustrin och i faktagranskning.