I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen, efter en överenskommelse med samarbetspartierna C och L, att primärvården får ytterligare 300 miljoner kronor årligen 2021 och 2022.

Det innebär att den pågående primärvårdssatsningen uppgår till 3,3 miljarder kronor de kommande två åren, enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

200 miljoner kronor av satsningen öronmärks för att säkerställa att alla som vill ska få en fast, namngiven läkarkontakt. Målet med detta är ökad kontinuitet, högre vårdkvalitet och större trygghet för patienterna.

Övriga pengar ska bland annat användas för att göra primärvården tillgänglig i hela landet, även på landsbygden samt i socioekonomiskt utsatta områden, genom till exempel stärkt kompetensförsörjning. Medel kan också användas för att utveckla digitala tjänster och skapa ett ökat samspel mellan digital och fysisk vård.

I helgen meddelade regeringen också att man nästa år satsar cirka 1,2 miljarder på att stärka den psykiska hälsan, psykiatrin och suicidpreventionen.