Det har gått nästan två år sedan överåklagare Mikael Björk beslutade att återuppta förundersökningen mot Paolo Macchiarini. Den tidigare förundersökningen lades ned i oktober 2017, då åklagaren Jennie Nordin bedömde att det inte gick att bevisa att Paolo Macchiarini skulle vara skyldig till vållande till annans död eller vållande till kroppsskada.

Men nu åtalas Paolo Macchiarini alltså för grov misshandel i tre fall. Samtliga fall rör patienter som fått syntetisk luftstrupe inopererad vid Karolinska universitetssjukhuset.

Åklagaren har inhämtat ny skriftlig bevisning och hållit fler förhör med personer i Sverige, Belgien, Storbritannien, USA och Spanien. I och med det har också brottsrubriceringen ändrats från vållande till kroppsskada, till grov misshandel, vilket kräver uppsåt.

– Jag tycker det har blivit tydligt under den återupptagna förundersökningen att de här ingreppen inte handlar om sjukvård, vetenskap och beprövad erfarenhet, eller laglig forskningsverksamhet, säger överåklagare Mikael Björk, till Läkartidningen.

– Som jag ser det innebär det att ingreppen är straffbara. Och eftersom ingreppen genomförts uppsåtligen har jag bedömt att de rättsligen bör rubriceras som grov misshandel i tre fall.

Mikael Björks förundersökning gällde ursprungligen två fall av grovt vållande till kroppsskada, men under utredningen har förundersökningen kring ett tredje fall också återupptagits. Den ändrade brottsrubriceringen gjorde att det tredje patientfallet passade in i grunden till åtalet.

– Under förundersökningen, när jag gjorde bedömningen att vi skulle ändra rubriceringen till grov misshandel, återupptog jag förundersökningen även beträffande honom, säger Mikael Björk.

Han pekar på att ingreppen orsakat de tre målsägandena allvarliga fysiska skador och stort lidande, och att ingreppen genomförts utan lagstöd. Han menar också att Paolo Macchiarini ensam bär det straffrättsliga ansvaret.

– Under förundersökningen har ytterligare tre personer delgivits misstanke om brott. Det är tre verksamhetschefer som blivit delgivna misstanke om medhjälp till grov misshandel genom att de tillåtit ingreppen och att de låtit ingreppen utföras på sjukhuset. Men den förundersökningen har jag lagt ner eftersom jag inte kan styrka att de har agerat med ont uppsåt, lite vårdslöst uttryckt, förklarar Mikael Björk.

Paolo Macchiarini har nu delgivits skälig misstanke om grov misshandel i tre fall. Under förundersökningen har kirurgen hörts en gång. Det skedde i Spanien tillsammans med hans advokat. Enligt Mikael Björk förnekar Paolo Macchiarini anklagelserna.

– Han förnekar fortfarande brott, alldeles oavsett om de bedöms som vållandebrott eller uppsåtliga misshandelsbrott.

Det var under åren 2011 till 2013 som Paolo Macchiarini genomförde transplantationer med konstgjorda luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Samtliga tre patienter är avlidna.

Paolo Macchiarini fick sparken från Karolinska institutet år 2016.

I juli beslutade en av Macchiarinis tidigare patienter att stämma Region Stockholm på 300 000 kronor. Mannen fick en del av sin luftstrupe bortopererad vid Karolinska universitetssjukhuset utan sitt medgivande för nio år sedan.

Läkartidningen har sökt Paolo Macchiarinis advokat för en kommentar.

Läs tidigare artiklar:

Beslutet att lägga ner Macchiarini-utredningen granskas

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

Smer efterlyser överprövning av åklagarens Macchiarini-beslut

Överprövning begärd gällande åklagarbeslutet i Macchiarini-fallet

Macchiarini-patient träder fram – kritisk till åklagarens beslut

Experter i Macchiarini-målet anklagas för jäv

Jävsanklagad expert i Macchiarini-utredning slår tillbaka

PATIENTFALLEN SOM INGÅTT I UTREDNINGEN

Patient 1: En eritreansk man boende på Island. Han fick 2009 diagnosen låggradig mucoepidermoid cancer i luftstrupen. Patienten genomgick transplantation vid Karolinska universitetssjukhuset i juni 2011. Luftstrupen och delar av höger och vänster luftrör togs bort och ersattes med en syntetisk luftstrupe som var behandlad med patientens egna stamceller. Patienten reste tillbaka till Island i juli 2011, men återvände till Karolinska universitetssjukhuset med jämna mellanrum. Patienten försämrades successivt och avled i januari 2014. Obduktionen visade bland annat att transplantatet till 90 procent lossnat.

Patient 2: En amerikansk man som 2009 fått diagnosen primär låggradig adenoid cystisk carcinom (ACC) i luftstrupen. Patienten remitterades till ÖNH-kliniken på Karolinska universitetssjukhuset för syntetisk luftvägstransplantation. Transplantationen med »graft med stamcellstillägg« ägde rum i november 2011. Fem veckor efter transplantationen skrevs patienten ut till rehabiliteringsavdelning, men återkom två veckor senare på grund av hosta och slem. Åtta veckor efter transplantationen återvände patienten till USA. Patienten avled i mars 2012, 16 veckor efter transplantationen.

Patient 3: En turkisk kvinna som fått en skada på luftstrupen i samband med en handsvettsoperation i Turkiet. En transplantation med syntetisk luftstrupe genomfördes vid Karolinska universitetssjukhuset under pågående ECMO-behandling i augusti 2012. Under våren 2013 började implantatet kollapsa. I juli 2013 utfördes en omtransplantation med syntetisk luftstrupe, men flera komplikationer tillstötte. Patienten skrevs i september 2015 ut och transporterades till ett sjukhus i USA där hon i maj 2016 genomgick en transplantation av lunga, luftstrupe och matstrupe från en avliden donator. Patienten avled i mars 2017.