Det är Sveriges Radio Ekot som rapporterar att fyra regioner kommer att ge äldre personer över 65 år ett så kallat högdosvaccin mot säsongsinfluensan.

– Vi ska se till att de äldre inte blir lika sjuka av influensan året som kommer och att man ska slippa så många avlidna och sjukhusvårdade. Man ska hålla sig frisk av det här, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Region Sörmland, som är en av regionerna till Ekot.

Förutom Sörmland har även Skåne, Stockholm och Gävleborg beställt högdosvaccin för att vaccinera äldre som bor i särskilt boende.

Äldre kan behöva en högre dos influensavaccin för att få tillräckligt skydd mot sjukdomen eftersom immunsystemet svarar sämre på vaccinationer i högre ålder.

I USA används högdosvaccin mot säsongsinfluensa hos äldre sedan flera år. I somras godkändes det även i Europa för användning hos personer över 65 år.