– Det är inte orimligt att utbildningsmiljön skulle kunna vara viktig för om vi får en andra våg eller inte. Vi har sett exempel på att smittspridning kan ske, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi på Karolinska institutet, som leder studien som nu dragit i gång.Han pekar bland annat på det utbrott som nyligen drabbade läkarutbildningen i Uppsala och som Läkartidningen berättat om.

– Det får bara inte hända att vi hamnar i situationen där ett känt hälsouniversitet som Karolinska institutet bidragit till smittspridning och inte ens kan svara på vad det beror på.

Förra veckan gick ett massmejl ut till runt 8 500 studenter och 1 000 lärare med uppmaningen om att via en app svara på en rad frågor.

– Vi frågar bland annat om det är något i undervisningen som gör att man har problem att hålla social distans.

Enkäten innehåller även frågor om man testat positivt för sars-cov-2 och eventuella symtom – samt om man använt munskydd.

– Vi har en policy på KI om att man ska bära munskydd om man upplever att det är svårt att upprätthålla social distans. Om någon inte använt munskydd – var det för att man upplevde att det inte behövdes, eller för att man inte varit medveten om att det går att få gratis?

Genom en plattform för artificiell intelligens hoppas Joakim Dillner kunna se om det hade gått att förutsäga att någon testat positivt och vad det i så fall korrelerar med.

En gång i veckan kommer han och hans kollegor skicka ut en påminnelse om att gå in och svara på frågor.

– Genom att man regelbundet får frågan så tänker man mer på det. Då lyfter vi medvetenheten om vikten av att förebygga coronavirusinfektion – både bland studenterna och lärarna, säger Joakim Dillner och tillägger att man när som helst kan lägga in eventuell ny information.

Om inget drastiskt inträffar – som ny stor smittspridning i Sverige – avslutas projektet i slutet av november och till årsskiftet räknar Joakim Dillner med att ha en vetenskaplig rapport färdig.

– Vi kommer att leverera det vi får fram till Karolinska institutet. Det skulle till exempel kunna användas för att ta fram en handlingsplan för att minimera smittspridning.

Läs också:

Mindre utbrott av covid-19 bland läkarstudenter i Uppsala

Masstestning av studenter vid Umeå universitet

KI: Munskydd gäller bara för vissa utbildningssituationer