Folkhälsomyndighetens rekommendation har tidigare varit att barn med förkylningssymtom ska stanna hemma och inte återgå till skolan förrän de är helt symtomfria. Men nu har myndigheten tagit fram en ny vägledning som säger att skolbarn ska PCR-testas om de uppvisar symtom som kan tyda på covid-19.

Visar provet negativt kan de återgå till skolan förutsatt att allmäntillståndet är bra.

– Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Rekommendationer gäller från barn i förskoleklass och uppåt. För barn i förskolan är rekommendationen fortfarande att de ska stanna hemma utan provtagning. Om man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Enligt Karin Tegmark Wisell har Folkhälsomyndigheten dock inte ändrat uppfattning kring att barn inte smittar lika mycket som vuxna.

– Vår uppfattning om barn och smittsamhet har inte förändrats. Där kvarstår vår tidigare bedömning att barn smittar i lägre utsträckning än vad vuxna gör och att skolans miljö inte har visat sig vara drivande i smittspridningen, säger hon.

Målsättningen med vägledningen är att provtagning och testning för pågående covid-19 för barn och unga sker på ett likartat sätt i alla regioner. Enligt Folkhälsomyndigheten varierar omfattningen på testningen av barn i dag.

Som Läkartidningen berättat tidigare började Region Uppsala för en dryg vecka sedan att testa barn från 10 år och uppåt för pågående covid-19. Den största anledningen är inte att minimera risken för smittspridning i klassrummen, uppger regionen. Syftet är snarare att kunna ringa in fall, smittspåra runt dem och stoppa vidare smittspridning.

Folkhälsomyndighetens nya vägledning hittar du här.