Matteo Bruschettini, chef för Cochrane Sverige. Foto: Åsa Hansdotter

När Cochrane Sverige startade i Lund i maj 2017, med finansiering från Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Lunds universitet, var det som en del av Cochrane Nordic i Köpenhamn. Men från och med augusti är Cochrane Sverige alltså ett självständigt centrum.

– Vi vill ytterligare utöka det lyckosamma och strategiska samarbetet med Cochranecentrumen i Norge och Danmark för att underlätta nätverkande och samarbete mellan de skandinaviska Cochrane-grupperna, säger Matteo Bruschettini, chef för Cochrane Sverige i ett uttalande på organisationens sajt.

Cochrane är ett globalt oberoende och icke vinstdrivande nätverk av forskare, vårdpersonal och patienter.

Nätverket sammanställer vetenskapliga översikter som summerar bästa tillgängliga evidens av forskning inom medicin och omvårdnad. Översikterna används som grund för kliniska riktlinjer för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.