Mia Ahlberg, barnmorska på Karolinska universitetssjukhuset och forskare vid institutionen för medicin på Karolinska institutet. Foto: Elisabeth Ubbe

Karolinska universitetssjukhuset började screena alla gravida som lades in för förlossning för sars-cov-2 i slutet av mars.

Nu har forskare jämfört data i graviditetsregistret för kvinnor med positivt PCR-test, med kvinnor som testat negativt. De rapporterar sina resultat i ett så kallat Research Letter i tidskriften JAMA.

Forskarna såg inga ökade risker för barnet hos kvinnor med ett positivt PCR-test. Inte heller för mamman sågs några ökade risker, förutom en ökad risk för havandeskapsförgiftning.

Hos kvinnor med positivt test var risken att drabbas närmare 8 procent, jämfört med drygt 4 procent hos dem som testats negativt.

– Det kan eventuellt förklaras av att både havandeskapsförgiftning och covid-19 påverkar ett flertal organ i kroppen och kan uppvisa liknande symtom, säger Mia Ahlberg, barnmorska på Karolinska universitetssjukhuset och forskare vid institutionen för medicin på Karolinska institutet, som lett studien.

65 procent av alla som testats positivt för sars-cov-2 var asymtomatiska – något som är viktigt att tänka på när man tolkar resultaten, betonar hon.

– Det kan förklara varför vi inte hittade några skillnader, säger Mia Ahlberg och fortsätter:

– Det är ju betryggande på ett sätt att en stor del av kvinnorna inte var påverkade av sin infektion. Men man behöver fortsätta att titta på dem som utvecklar symtom. Det står ganska klart att en del kvinnor kan bli rejält sjuka i covid-19 och det påverkar naturligtvis mor och barn.

Forskarna jämförde data i graviditetsregistret för 155 kvinnor som testades positivt för sars-cov-2 mellan slutet av mars och slutet av juli, med 604 matchade kontroller där man inte påvisat infektion. Under hela den här perioden födde närmare 2 700 kvinnor barn på sjukhuset.