De coronarelaterade ärendena som Patientnämndens förvaltning i Stockholm fått, nådde sin topp i juni. Då inkom 114 ärenden. Utvecklingen följer till viss del kurvan över antalet smittade: med relativt låga 28 klagomål i mars, vilket fort stegrade till 101 i april. Och nu i augusti hade siffran gått ned till 69, visar statistik från Patientnämnden i Stockholm.

Andelen coronarelaterade ärenden gentemot samtliga klagomål som kommit in, följer ett liknande mönster. I mars var andelen 5 procent, i april var den 23 procent, och sedan har den gradvis gått nedåt till 11 procent i augusti.

Klagomålen handlar framförallt om att annan vård och behandling har skjutits upp under pandemin. De kan också handla om önskemål som är relaterade till provtagning, till exempel att patienten nekats provtagning av hemtjänsten. Relativt få ärenden handlar om vård som faktiskt har getts.

Tvärtom har patienterna i vissa fall berömt sjukvården i sina klagomål.

– Vi hör i dessa klagomål mycket uppskattning om hur vården har hanterat pandemin, sa Maja Wessel, samordnare vid Patientnämnden i Stockholm, under en presentation på Nationella patientdagen i förra veckan.

I slutet av augusti hade Stockholm fått 460 ärenden. I Region Skåne hade man då fått 172, i Västra Götaland 162 och i Region Uppsala 136. Totalt i landet hade 1 752 ärenden kommit till patientnämnderna i slutet av augusti.