Som Läkartidningen tidigare rapporterat har läkarstudenterna på termin fem vid Uppsala universitet övergått till digital undervisning sedan tre studenter insjuknat i covid-19.

Sedan dess har utbrottet växt. Ytterligare ett tjugotal läkarstudenter har bekräftats vara smittade, enligt SVT Nyheter Uppsala. Totalt handlar det nu om 25 studenter på termin fem och sju.

All fysisk undervisning har ställts in för att hindra fortsatt smittspridning, och ersätts med digital undervisning.

Smittspridningen misstänks ha startat utanför undervisningstid. Studenterna på termin sju ska ha smittats på en privat fest. Hur studenterna på termin fem har smittats är oklart. Smittspårning pågår fortfarande bland dem som går termin fem. Eftersom inkubationstiden snart löpt ut bedöms sannolikheten för fler fall dock vara låg.

– Det vi gör nu är att vi har kontinuerlig uppföljning med smittskyddet och säkerställer att vi inte har några sekundärfall. Vår bedömning är att utbrottet på termin sju är helt under kontroll. Där har alla tillfrisknat, smittspårningen har genomförts. De har inte haft någon kontakt, säger Bertil Lindahl, ordförande för läkarprogrammets programkommitté, till SVT.

Studenterna på termin fem var på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i början av terminen och träffade patienter. Under förra veckan träffade en av läkarstudenterna som hade covid-19 en patient. Studenten ifråga kände inte till att hen var smittad vid tillfället.

Förutom att ställa in den fysiska undervisningen för de berörda terminerna, uppmanar Uppsala universitet alla studenter att cykla eller promenera i stället för att åka kommunalt.

Inget tyder på att läkarstudenterna har brutit mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer, enligt Bertil Lindahl.

– Ingen har gjort något formellt fel. Men hur den sociala distanseringen sett ut vet vi förstås inget om – vi har inte rätt att korsförhöra eleverna.

Han varnar för att liknande utbrott kommer att dyka upp på andra lärosäten.

– Det här blir ju ett påtagligt bevis på att om man får in en smitta i en grupp som umgås relativt närgånget så kan det blossa upp. Det är stor risk att det kommer hända även på andra program under hösten, säger Bertil Lindahl till SVT.