I det överklagande som inkommit till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) skriver Karin Dahlman-Wright att hon yrkar att beslutet undanröjs »då det inte föreligger grund för slutsatsen att jag gjort mig skyldig till oredlighet i forskning.«

Hon yrkar också anstånd att inkomma med kompletterande handlingar som »tar sikte« på nämndens beslut.

Det var för tre veckor sedan som NPOF:s beslut att fälla Karin Dahlman-Wright för oredlighet i forskning offentliggjordes. Nämnden menar att det förekommit felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar och att detta är att betrakta som förfalskningar i lagens mening.

Nämnden anser också att Karin Dahlman-Wright varit »grovt oaktsam«. Nämnden pekar bland annat på att hon har lång erfarenhet av forskning, att hon varit sisteförfattare för merparten av de aktuella publikationerna och att hon har lett de forskningsgrupper som genomfört forskningen.

Totalt har nämnden bedömt sju artiklar. För tre av artiklarna frias Karin Dahlman-Wright från misstankar om oredlighet.

Beslut från NPOF kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, vilket Karin Dahlman-Wright nu alltså gjort.

Läkartidningen söker Karin Dahlman-Wright.

Läs mer:

Karin-Dahlman-Wright fälls för oredlighet i forskning

Dahlman-Wright: »Jag kommer bestrida utlåtandet från GU«

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI

KI:s prorektor anses skyldig till forskningsfusk

Expertgrupp: Kritik men ingen oredlighet i KI-prorektorns forskning

Extern sakkunnig: Manipulationer i KI-prorektorns artiklar

KI öppnar fuskärende mot prorektor