Det att delegationen tillsatts är en konsekvens av det så kallade januariavtalet, överenskommelsen mellan S,MP, C och L, där en punkt handlar om en generalplan för kortare köer.

– Svensk hälso- och sjukvård håller hög medicinsk kvalitet, men väntetiderna behöver kortas. Jag är glad över att nu kunna presentera vilka ledamöter som kommer ingå i den delegation för ökad tillgänglighet som vi presenterade i augusti. Den kompetens och erfarenhet som ledamöterna besitter innebär sammantaget att delegationen är väl rustad för att ta itu med detta viktiga uppdrag, säger socialminister Lena Hallengren.

Ordförande i delegationen är utsedd sedan tidigare, Gunilla Gunnarsson, läkare och specialist i tumörsjukdomar och tidigare nationell cancersamordnare vid SKR. Nu har övriga ledamöter utsetts. Här är ledamöterna:

  • Anders Anell, professor, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
  • Ann-Kristin Sandberg, förbundsordförande, Riksförbundet Attention
  • Clara Hellner, adjungerad professor i barn-och ungdomspsykiatri
  • Johan Styrud, överläkare, ordförande i Stockholms läkarförening, ledamot av Läkarförbundets styrelse
  • Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare för Nära vård på Sveriges Kommuner och regioner
  • Mats Alvesson, professor, organisation, Lunds universitet
  • Mats Bojestig, hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
  • Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör, Norrlandstingens regionförbund
  • Sofia Wallström, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg
  • Åke Åkesson, verksamhetschef, Borgholms hälsocentral

Johan Styrud, som representerar Läkarförbundet, säger i ett pressmeddelande:

– Vi har länge efterlyst en nationell politik som är förankrad i professionen och inte innebär detaljstyrning av sjukvårdens operativa verksamheter. Så att vården kan prioritera och planera utifrån patienternas behov. En politik som är långsiktig och utgår ifrån en väl fungerande primärvård med en fast vårdkontakt.

Långa vårdköerna är sedan länge normalläge, men i och med coronakrisen har läget förvärrats ytterligare.

– När vi går in i normalläge efter vårens coronakris har vi extremt långa köer, inte minst här i Stockholm. Samtidigt har vi kört den viktigaste resursen, personalen, på högvarv och övertiden för många är maxad. Då måste vi se till att de resurser vi har i vården i hela Sverige används så effektivt och rättvist som möjligt. I rådande situation blir det uppenbart att det kräver en nationell dimensionering av vårdplatser och en nationell väntelista, säger Johan Styrud.

Delegationen ska delredovisa sitt arbete senast den 30 juni 2021 och slutredovisa det senast den 15 maj 2022.

Läs även:

Nationell delegation ska korta köerna