Tobias Perdahl, Tobias Perdahl, styrelseledamot i E-hälsoläkarföreningen och chefsläkare på Doktor 24.

– Sjukvården och lärosätena har varit helt fokuserade på en analog vård, med undantag för avancerad diagnostik och journalsystem som togs fram för 30 år sedan, säger Tobias Perdahl, styrelseledamot i E-hälsoläkarföreningen och till vardags chefsläkare och vice vd på Doktor 24, som han också varit med om att grunda.

Han tycker att både universiteten och lärosätena måste föra upp utbildning i digitala patientmöten på agendan. De senaste åren har hälso- och sjukvården blivit alltmer digital. Och pandemin beskrivs som en katalysator för en utveckling som annars kunde ha tagit flera år. Det ställer krav.

– Nu förväntas många jobba i ett nytt gränssnitt. Det finns flera risker med det här som man måste tänka igenom ordentligt innan man börjar. Till exempel: du har en akut suicidal patient framför dig. Hur hanterar du det då? Det är en helt annan situation än om du har dem i ett rum. Det finns ytterst sällan rutiner för hur man ska hantera de krissituationerna ute i verksamheterna.

När han kontaktade lärosätena med läkar­utbildningar och frågade dem om de undervisar i digital konsultationsteknik, blev svaret ett »rungande nej«. Det ingår inte i någon av grundutbildningarna på de universitet som har läkarprogrammet. Och det är bara Karolinska institutet som svarat att de har en valfri kurs på området.

– Det är en enorm utmaning att vi utbildar framtidens vårdpersonal endast för den gamla sjukvårdens arbetssätt. Då poängterar jag att vi inte ska stryka det – vi måste utbilda sjukvården i basal, analog fysisk vård. Men vi behöver lägga till en dimension om hur vi tar de här kompetenserna och överför dem till ett digitalt gränssnitt.

Bristen på digitalt fokus i utbildningarna menar Tobias Perdahl också gör att mycket sjukvårdspersonal även saknar mer grundläggande färdigheter. Det förutsätts att de kan Word, Excel eller att säkert koppla upp en bärbar dator mot ett trådlöst nätverk. Men det är inte säkert att de kan det.

Mer utbildning, exempelvis på grundutbildningen, är en lösning på problemen. Men Tobias Perdahl vill också att fler engagerar sig i frågorna, exempelvis genom forskning och genom utbildning inom AT, praktik, ST och för färdiga specialister.

– Vi ser ett tydligt behov på alla nivåer: på all grundutbildning och all vidareutbildning, inklusive de som jobbar. De måste akut prioritera upp den här frågan på agendan.

Läs även: »Ett extra verktyg som är här för att stanna«