Det inflammationsdämpande läkemedlet dexametason, en glukokortikoid, har redan fått utbredd användning off label vid covid-19. Och nu stöder alltså EMA behandling, efter att dess expertkommitté CHMP avslutat den granskning av tillgängliga data som inledde i somras.

Enligt EMA är behandling med dexametason indikerat hos covidpatienter över 12 år med behov av någon form av andningsstöd – respiratorvård eller syrgasbehandling.

CHMP har granskat data från den brittiska Recoverystudien. I studien, som publicerats i New England Journal of Medicine, kom forskare fram till att tillägg med dexametason minskade dödligheten hos sjukhusvårdade patienter med andningsstöd, jämfört med enbart standardbehandling.

På sin sajt skriver nu EMA att studiens resultat visar att 29 procent av de patienter som vårdades i respirator dog inom 28 dagar efter att behandling med dexametason påbörjats, jämfört med 41 procent av dem som fick vanlig vård. Hos patienter som fick syrgasbehandling men inte vårdades i respirator var dödligheten 23 procent inom 28 dagar, jämfört med 26 procent i gruppen som inte fick behandlingen.

Behandling med dexametason ökade inte överlevnaden hos patienter som inte fick någon form av andningsstöd.

Enligt EMA stöds resultaten av ytterligare publicerade data, inklusive en metaanalys av kliniska studier som världshälsoorganisationen WHO genomfört.

Läs också:

Dexametason utvärderas för behandling av covid-19

Studie: Behandling med kortison minskar risken att dö i covid-19