Av resultaten från tidig klinisk fas drog de ryska forskarna slutsatsen att vaccinet Sputnik-V är säkert och gav ett starkt antikroppssvar hos deltagarna.

Men i ett öppet brev riktat till de ryska forskarna och The Lancets chefredaktör ifrågasätter mer än 30 forskare – de flesta i Europa – de data som studien baseras på.

I brevet, som publicerats på en av undertecknarnas blogg, skriver de att studien högst osannolikt kan vara korrekt.

Undertecknarna vänder sig bland annat emot att identiska antikroppssvar genomgående rapporteras för olika patienter.

– Det är så slumpartat att det är osannolikt, säger Anders Björkman, senior professor vid Karolinska institutet, och en av undertecknarna, till TT.

Han och de andra undertecknarna betonar att det inte går att dra säkra slutsatser om tillförlitligheten utan tillgång till rådata.

– Vi kan inte bevisa att det är fel, vi kan bara säga att man måste se grunddata för att verifiera det här, säger Anders Björkman till TT.

The Gamaleya Institute, som utvecklat vaccinet, tillbakavisar kritiken, rapporterar Reuters.