Under pandemin har både antalet avvikelser om hot och våld och antalet ordningsstörande händelser, det vill säga händelser där ordningsvakt tillkallats, minskat vid akutsjukhusen i Västmanland.

– Tittar vi på siffrorna kring antalet ordningsstörande händelser som vi har på våra två akutsjukhus har de minskat från sex stycken ordningsstörande händelser per dygn under 2019 till knappt en per dygn från mars fram till i dag, säger Hans Löhman, säkerhetsstrateg vid Region Västmanland, till P4 Västmanland.

Han pekar på att det är en effekt av coronapandemin.

– Det har att göra med att vi haft mindre besökare och patienter. Det har också berott på att vi har besöksförbud, vilket gör att det är mindre folk som rör sig på sjukhusområdena.

Det här har i sin tur gett en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.

– Vi har upplevt att vi har en lugnare arbetsmiljö. Väldigt många av våra medarbetare säger att det varit skönare att jobba. Man kan koncentrera sig på det man ska göra, och inte få stå och argumentera. Det har varit lättare att jobba i fred, säger Marie Malm, biträdande verksamhetschef vid akutkliniken i Västerås, till P4 Västmanland.