Det är Sveriges Radio Ekot som rapporterar att antalet recept på antibiotika i öppenvården minskat med 16 procent under årets första åtta månader, jämfört med samma period i fjol. Uppgifterna kommer från Strama, det nationella nätverk som arbetar för en bättre användning av antibiotika. Minskningen är störst bland barn upp till sex år.

– Under den tid som jag kan överblicka har vi aldrig sett en sådan här snabb förändring av antibiotikaförskrivningen i Sverige, säger Stephan Stenmark, ordförande i Strama, till radion.

Det är oklart exakt varför användningen av antibiotika har minskat så snabbt. Men enligt Strama kan en förklaring vara att följsamhet till covid-19-rekommendationerna också har lett till färre andra infektioner som brukar behandlas med antibiotika.

– Är man hemma när man är sjuk och håller socialdistans blir det färre luftvägsinfektioner och lägre behov av antibiotika. Och det stöds av att det här är väldigt lika över hela landet. Det är inga regionala skillnader i nedgången, säger Stephan Stenmark.

Nu ska Strama undersöka om antalet allvarliga infektioner blivit fler när färre antibiotikarecept skrivits ut. Enligt Stephan Stenmark har man dock inte fått några indikationer på att så skulle vara fallet.