Det blir en stor satsning på välfärden i nästa års budget. Det meddelade statsminister Stefan Löfven (S) och Centerpartiets Annie Lööf vid en pressträff på måndagen.

Regeringen och samarbetspartierna C och L är bland annat överens om ett tillskott till regionerna på 4 miljarder kronor för 2021 respektive 2022. Syftet med satsningen är att vården ska klara att hantera uppdämda vårdbehov med många inställda planerade besök och operationer som pandemin medfört.

Enligt förslaget får regionerna del av pengarna på lika villkor utifrån folkmängd. Pengarna kan också användas till covid-19-relaterad vård.

I budgetpropositionen föreslås också att regioner och kommuner ska få ytterligare tillskott i generella statsbidrag. För 2021 handlar det om 10 miljarder kronor, och för 2022 om 5 miljarder.

Utöver detta blir det också ett permanent tillskott på 4 miljarder kronor årligen till äldreomsorgen. Tanken är att pengarna ska skapa bättre förutsättningar i kommunerna för att stärka äldreomsorgen.

Dessutom blir det en förstärkning av det så kallade Äldreomsorgslyftet, som innebär att personal i äldreomsorgen får möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. I budgeten avsätts ytterligare 1,7 miljarder kronor för detta ändamål.

Totalt handlar det om ett tillskott på 19,7 miljarder till regioner och kommuner för nästa år.

– Det här är en sjujäkla satsning på välfärden, sammanfattade statsminister Stefan Löfven på pressträffen.

Sveriges läkarförbund välkomnar de nya pengarna, men framhåller samtidigt att det också behövs strukturreformer och ökad nationell styrning av hälso- och sjukvården för att hantera vårdskulden.

– Regeringen och samarbetspartierna presenterar idag ett välkommet och nödvändigt tillskott, men bara pengar räcker inte för att hantera vårdskulden. Vad som behövs är fler händer, rätt förutsättningar och djupa strukturreformer, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, i ett pressmeddelande.

Hon vill bland annat staten ger myndigheterna i uppdrag att se över möjligheten att införa nationella väntelistor samt att det blir rejäla satsningar på primärvården. För primärvårdens del handlar det både om resurstillskott och om en reform där befolkning kan lista sig på en egen vald läkare.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) välkomnar också välfärdssatsningarna, men organisationen saknar ersättning för förlorade intäkter i kollektivtrafiken.

– Det här ett viktigt besked för välfärdsverksamheterna och sysselsättningen och i linje med vad vi på SKR har jobbat för. Kommuner och regioner är hårt ansatta både av de demografiska förändringarna och hantering av coronapandemin. Vi saknar dock att staten kompenserar kollektivtrafiken för det stora intäktsbortfallet till följd av pandemin, säger SKR:s ordförande Anders Knape i ett pressmeddelande.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.