Bakgrunden till beslutet är en anmälan till Arbetsmiljöverket från ett skyddsombud i Region Värmland. Skyddsombudet begär att gravida inte ska behöva arbeta med patienter som är smittade med covid-19 på sjukhusets covid-avdelning.

Arbetsmiljöverket går på skyddsombudets linje och har nu meddelat regionen att gravida inte ska arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter med konstaterad infektion av covid-19.

– Arbetsmiljölagen och våra föreskrifter gäller på alla arbetsplatser. Vi tar alltid ställning i varje enskilt ärende när det gäller begäran från skyddsombud. Får vi in liknande ärenden kommer vi att fatta liknande beslut. Gravida ska inte ha arbetsuppgifter där de utsätts för det nya coronaviruset, säger Ulrika Scholander, sektionschef vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket skriver att kunskapsläget fortfarande är oklart kring hur den gravida, fostret och det nyfödda barnet påverkas av coronaviruset. Men eftersom det finns risker som kan kopplas till den som är gravid ska försiktighetsprincipen gälla.

– Det finns studier som pekar på att infektionen kan ge ökad risk för tidig förlossning, kejsarsnitt och tillväxthämning hos fostret, säger Jenny Persson Blom, sakkunnig inom smittrisker på Arbetsmiljöverket, i pressmeddelandet.