Smittspridningen i omvärlden oroar, och även i Sverige ser smittspridningen ut att öka nu.

– Vi måste hålla i och hålla ut. Det vi gör fel nu får vi lida för senare, sa statsminister Stefan Löfven (S).

För någon månad sedan kom besked att regeringen kunde komma att lätta på restriktioner ifall smittspridningen fortsatt hölls nere. Till exempel skulle gränsen för hur många personer som får samlas kunna höjas från högst 50 till 500 personer. Något beslut om detta blev det inte vid dagens regeringssammanträde, meddelade statsministern vid presskonferensen, där även socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson medverkade. Att något beslut inte togs i dag utesluter inte att ett beslut ändå kan komma senare. Det beror på hur smittspridningen utvecklar sig.

De tre riktade kraftfulla uppmaningar till allmänheten att nu inte slappna av utan att fortsätta följa de generella smittspridningsråden med avstånd, handtvätt osv. En särskild uppmaning riktades till arbetsgivarna att möjliggöra distansarbete.

– Arbetsplatserna är en viktig källa till smittspridning, ge medarbetarna förutsättningar att arbeta hemifrån, sa Johan Carlson.

Även vid den myndighetsgemensamma presskonferensen vid Folkhälsomyndigheten lyftes betydelsen av hemarbete fram.

– Det är vår bedömning att det är återgång till arbetsplatserna som gett en ökad spridning, sa statsepidemiolog Anders Tegnell.

Privata fester och idrottssammanhang tycks vara andra orsaker.