Som Läkartidningen tidigare berättat erbjöds 20 000 studenter och medarbetare vid Umeå universitet test för aktiv covid-19-infektion under två veckor i början av september. Prevalensundersökningen – den hittills största när det gäller covid-19 – görs på uppdrag av Folkhälsomyndigheten för att undersöka hur terminsstarten påverkar den pågående pandemin. Undersökningen omfattade egenprovtagning i övre luftvägarna med påföljande analys för närvaro av sars-cov-2 i proverna.

Nu har resultatet sammanställts av Folkhälsomyndigheten. Totalt togs drygt 16 000 prover. Det visar att ytterst få hade en aktiv covid-19-infektion vid terminsstarten – endast 6 av 9 907 personer. De som hade en pågående infektion kontaktades av läkare och smittspårning sattes in.

Smittspridningen ökade inte heller när undervisningen blev campusbaserad och studenter från hela landet samlades i Umeå. 6 703 av 9 907 lämnade prov vid två tillfällen. Ungefär två tredjedelar av dessa var studenter och drygt hälften av deltagarna är födda på 1990-talet. Nästan alla deltagare hade befunnit sig i Sverige de senaste två veckorna och ungefär 40 procent hade befunnit sig utanför Västerbotten.

– Det är mycket glädjande att vi har hittat så få fall och att vi inte ser tecken till någon ökning under undersökningen. Men det är fortsatt lika viktigt att följa rekommendationerna för att motverka smittspridning framöver, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Huvudsyftet med prevalensundersökningen som gjordes mellan 31 augusti och 14 september är att undersöka hur återgången till campusbaserad undervisning påverkar smittspridningen. Att Umeå universitet valts ut beror bland annat på att Region Västerbotten klarat sig relativt lindrigt undan covid-19. Samtidigt är universitetet riksrekryterande, vilket innebär att det nu kommer att samlas många studenter i Umeå som kommer från olika håll i landet. Provtagningen ger också en bra chans att stoppa smittan genom aktiv smittspårning.

– Det är värdefullt för Umeå universitet och för andra lärosäten att veta att smittspridningen inte ökade vid terminsstarten. Det verkar gå att kombinera ett campus som sjuder av liv och erbjuder undervisning med att hålla tillbaka smittspridning, när den också avtar i det omgivande samhället, säger Anders Johansson, projektledare för studien och hygienöverläkare i Region Västerbotten i pressmeddelandet.

Mer detaljerade resultat, inklusive en symtomenkät, kommer presenteras i rapportform av Folkhälsomyndigheten inom kort.

Vid Uppsala universitet har däremot läkarstudenterna på termin sju och fem tvingats övergå till distansundervisning efter att totalt 25 studenter smittats efter terminsstart.