– Våra nollfynd är viktiga eftersom man tidigare inte har kunnat utesluta ett samband mellan vissa vaccinationer hos gravida och autism, och antivaccinrörelsen har vuxit sig starkare i västvärlden. Vaccination mot svininfluensa, H1N1, med Pandemrix har tidigare kopplats till en ökad risk för narkolepsi hos unga, men att vaccinera gravida kvinnor verkar inte påverka risken för autismspektrumstörning hos avkomman, säger studiens huvudförfattare Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Örebro universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Studien baseras på vaccinationsdata för gravida kvinnor från sju sjukvårdsregioner i Sverige under perioden 2009–2010, till det medicinska födelseregistret och det svenska patientregistret, och vaccination mot A(H1N1) under graviditeten utgjorde inte någon risk för autismspektrumstörning hos barnet.

Av de närmare 40 000 exponerade barnen diagnostiserades 1 procent, 394 barn, med autismspektrumstörning under den sexåriga uppföljningsperioden. I kontrollgruppen om närmare 30 000 barn var andelen 1,1 procent.

Läs hela studien:
»Maternal influensa A(H1N1) immunization during pregnancy and risk for autism spectrum disorder in offspring: A cohort study«