Beslutet om stoppet fattades i går kväll när det andra fallet av covid-19 konstaterats bland personalen på avdelningen.

Dessutom har två patienter som varit inlagda på avdelningen testats positivt för covid-19.

– Vi kan inte veta säkert att någon av de berörda, vare sig patienter eller personal, smittats på avdelningen, men kopplingen dit är ändå så pass tydlig att vi bedömer att vi tills vidare behöver göra ett intagningsstopp, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge, i ett pressmeddelande.

Enligt regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson har verksamheten följt rutinerna kring covid-19.

– Sedan tidigare bär personalen munskydd i alla patientnära kontakter, alla som blir sjuka stannar hemma och de med förkylningssymtom testas för covid-19. Sedan ett fall bland personalen konstaterades i förra veckan har personalen för säkerhets skull burit munskydd på arbetet i alla situationer, enligt den förstärkta rutin som vi följde i somras, säger Kjell Ivarsson.